Hoofdstructuren: waar staan de afkortingen voor?

 • KO: gewoon voltijds kleuteronderwijs
 • BuKO: buitengewoon voltijds kleuteronderwijs
 • LO: gewoon voltijds lager onderwijs
 • BuLO: buitengewoon voltijds lager onderwijs
 • SO: gewoon voltijds secundair onderwijs
 • BuSO: buitengewoon voltijds secundair onderwijs
 • SVWO: secundair volwassenenonderwijs
 • HBO/SLO: hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleidingen
 • DBSO: gewoon deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • HO: gewoon voltijds hoger onderwijs
 • CDV: centrum voor deeltijdse vorming