Vacatures

Toegang voor scholen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Solliciteren in het Vrij Onderwijs

De Sollicitanten en Vacature Databank van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, biedt enkel toegang aan directies van aangesloten scholen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Vacatures in het Vrij Onderwijs

Als directeur van een Vrije school heb je de mogelijkheid om jouw vacatures voor wervingsambten online te registreren. Zowel vacatures voor vacante betrekkingen als interimopdrachten kunnen gepost worden - bekijk het demo-filmpje.

Vacatures voor bevorderingsambten worden op deze site gepost net als de vacatures van internaten. Daarvoor stuur je ons een e-mail en wij doen het nodige. Je vindt het juiste e-mailadres bij 'Contact' bovenaan de website.

Momenteel hebben directeuren (buitengewoon) secundair onderwijs, (buitengewoon) basisonderwijs, secundair volwassenenonderwijs, hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding en de departementshoofden van de lerarenopleidingen in het hoger onderwijs toegang tot de vacaturedatabank. Het is de bedoeling dat directies van alle onderwijsniveaus binnen het Vrije net toegang krijgen en hun vacatures kunnen plaatsen.

Om vacatures te raadplegen, moet je je eerst registreren.

 

Een kandidaat vinden om uw vacature in te vullen

Als directeur kun je ook sollicitanten zoeken. Je kunt aangeven in welk ambt en voor welk vak of welke opleiding je een kandidaat zoekt.
 
Om overbodige telefoontjes te vermijden kun je bij 'uitgebreid zoeken' aangeven vanaf wanneer de kandidaat beschikbaar moet zijn. Bovendien zie je in de details van de kandidaat niet alleen vanaf wanneer een kandidaat beschikbaar is, maar ook een weekschema (indien de kandidaat niet voltijds beschikbaar is of zich kandidaat stelt voor het volwassenen onderwijs) waarop de kandidaat per halve dag ingeeft wanneer hij beschikbaar is.
  • Vacatures van bevorderingsambten zitten niet in de sollicitanten- en vacaturedatabank, maar worden hier gepost.

  • Vacatures van wervings- en bevorderingsambten internaten zitten niet in de sollicitanten- en vacaturedatabank, maar worden hier gepost.