Veld "element" is verplicht

Je wilt zoeken in de database maar krijgt de boodschap "veld element" is verplicht.

Dit geeft aan dat je een zoekveld toegevoegd heeft zonder in de dropdown een keuze te maken (zie voorbeeldje in de afbeelding).

Als je een keuze maakt in de dropdown of het veldje met het rode x'je terug verwijdert, kun je wel zoeken.