Weekkalender - Hoe begrijpen?

Wanneer een directeur een sollicitant zoekt? De directeur duidt aan op de weekkalender (enkel bij deeltijds regime en volwassenen onderwijs) op welke dagen de sollicitant beschikbaar moet zijn.

Wanneer een directeur een vacature ingeeft? De directeur duidt aan op de weekkalender (enkel bij deeltijds regime en volwassenen onderwijs) op welke dagen de sollicitant beschikbaar moet zijn.

Wanneer een sollicitant zijn sollicitatie invult? De Sollicitant duidt aan op de weekkalender (enkel bij deeltijds regime en volwassenen onderwijs) op welke dagen hij/zij beschikbaar is en dus wenst te werken.

Wanneer een sollicitant een vacature zoekt? De Sollicitant duidt aan op de weekkalender (enkel bij deeltijds regime en volwassenen onderwijs) op welke dagen hij/zij beschikbaar is en dus wenst te werken.