Katholiek Secundair Onderwijs Mol vzw heeft een vacature voor een voltijds pedagogisch directielid

08 september 2017

Met ingang van 1 november 2017 heeft de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Mol een vacature voor een voltijds pedagogisch directielid. De aanstelling gebeurt in een tijdelijk ambt van adjunct-directeur met op termijn doorgroeimogelijkheden naar het ambt van directeur.

Het Sint-Jan Berchmanscollege is een dynamische en kwaliteitsvolle aso-tso-bso-school (tso-bso: studiegebied Handel) binnen de scholengemeenschap KSOM.

Kandidaten richten een gemotiveerd schrijven, vergezeld van een gedetailleerd curriculum vitae, aan: Theo Gorssen, Coördinerend directeur KSOM, Jozef Calasanzstraat 2 - 2400 Mol.

De kandidaturen worden via de post ingewacht ten laatste op 1 oktober 2017.

Na een selectie op sollicitatiebrief en CV zullen de geselecteerde kandidaten worden opgeroepen voor een sollicitatiegesprek op maandag 9 oktober 2017 vanaf 17 uur.

Verdere inlichtingen: Guy Delespaul, 014 311841, guy.delespaul [at] sjbmol.be