Profiel & Sollicitatie

Het invullen van jouw cv verloopt in 3 stappen:

1. Je registreert je personalia. Hierin zijn enkele basisgegevens opgenomen zoals je naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer en gebruikersgegevens - bekijk hier het demo-filmpje. Denk eraan om je telefoonnummer op te geven, zodat een school je vlot kan contacteren.

2. Je maakt een profiel aan. Het cv omvat een algemeen profiel met daarin opgenomen jouw diploma’s en getuigschriften, nuttige ervaring zoals voorbije jobs en/of eventueel stages - bekijk het demo-filmpje. Scholen verfijnen hun zoekopdracht op provincie of regio waar je werk zoekt. Belangrijk dus om naast de verplichte informatie ook deze informatie aan te vullen.

3. Je plaatst jouw sollicitatie(s). Je geeft aan voor welk ambt, vak of opleiding, binnen welk onderwijsniveau je wenst te werken. Geef zeker het ambt in, dit is belangrijk om gevonden te worden. Het activeren van de sollicitatie is een apart onderdeel van het cv. Dit biedt als voordeel dat je niet bij elke sollicitatie al jouw gegevens opnieuw moet registreren. Simpelweg activeren of deactiveren van al bestaande sollicitaties houdt jouw cv up to date - bekijk het demo-filmpje. Momenteel hebben directeuren (buitengewoon) secundair onderwijs, (buitengewoon) basisonderwijs, secundair volwassenenonderwijs, hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding en de departementshoofden van de lerarenopleidingen in het hoger onderwijs toegang tot de vacaturedatabank.

Ga vandaag nog aan de slag: Registreer je en kies daarna voor Login.