Binnen KASO HASSELT KJ – SJ vzw zijn er twee voltijdse functies (m/v) vacant voor adjunct directeur /coördinator / leerkracht

05 maart 2018

Binnen KASO HASSELT KJ – SJ vzw zijn er vanaf  01.09.2018 twee voltijdse functies (m/v) vacant voor adjunct-directeur /coördinator / leerkracht van de Humaniora Kindsheid Jesu, Kempische steenweg 400, 3500 Hasselt.

De bovenbouwschool heeft een aanbod van aso-richtingen en kso-muziek. Er is een nauwe samenwerking met de Middenschool Kindsheid Jesu. De adjunct-directeur maakt deel uit van een directieteam met de andere directieleden van HKJ en het directieteam van de Middenschool KJ.

U kunt zich kandidaat stellen met een formulier dat kan bekomen worden, op het  secretariaat bij mevrouw Nancy Albergs (KASO Hasselt KJ-SJ vzw Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt) of kunt downloaden van de website www.kjhasselt.be.

Het formulier dient, ingevuld, uiterlijk op 2 april 2018 op het adres van het Schoolbestuur (Maastrichtersteenweg 62, 3500 Hasselt) toe te komen en dient gericht te zijn aan de voorzitter, mevrouw Betty Goens.